2003/1 o podmienkach a podrobnostiach držania psov na území mestskej časti Bratislava - Nové Mesto

Informácie
  • Účinné od: 26.03.2003
  • Schválené: 25.02.2003