2003/2 o záväzných častiach územného plánu zóny Tehelná

Informácie
  • Účinné od: 26.03.2003
  • Schválené: 25.02.2003