2003/04 zrušenie VZN o úprave nájomného za nebytové priestory

Informácie
  • Účinné od: 30.10.2003
  • Schválené: 07.10.2003