2004/05 o miestnych daniach

Informácie
  • Účinné od: 01.01.2005
  • Schválené: 14.12.2004