2003/06 o spôsobe náhradného zásobovania pitnou vodou

Informácie
  • Účinné od: 01.01.2004
  • Schválené: 16.12.2003