Mgr. Mazal Šinková Lenka, MBA

Odborník

E-mail: lenkasinko@gmail.com

Účasť na zasadnutiach

2023
22.11.2023 - Komisia finančná, pre správu a nakladanie s majetkom MČ (2022-2026) - prítomný
06.09.2023 - Komisia finančná, pre správu a nakladanie s majetkom MČ (2022-2026) - prítomný
07.06.2023 - Komisia finančná, pre správu a nakladanie s majetkom MČ (2022-2026) - prítomný
17.05.2023 - Komisia finančná, pre správu a nakladanie s majetkom MČ (2022-2026) - prítomný