Prehľad všeobecne záväzných nariadení

Účinné od Názov
03.11.2005 2005/03 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava–Nové Mesto č. 3/2005 zo dňa 18. 10. 2005 o vyhradení miest na verejných priestranstvách, ktoré môžu byť použité na vylepovanie volebných plagátov v mestskej časti Bratislava - Nové Mesto vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov v roku 2005

14.05.2005 2005/02 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Nové Mesto č. 2/2005 zo dňa 19. 4. 2005 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 1/2002 zo dňa 19.2.2002, ktorým sa vydávajú Trhové poriadky príležitostných trhov na štadióne AŠK Inter Slovnaft Bratislava

11.03.2005 2005/01 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava–Nové Mesto č. 1/2005 zo dňa 24. 2. 2005, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 4/1996 v znení Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 8/1998, Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 3/1999 a Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 6/1999 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava - Nové Mesto

01.01.2005 2004/05 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava–Nové Mesto č. 5/2004 zo dňa 14.12.2004 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava - Nové Mesto
05.11.2004 2004/04 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava–Nové Mesto č. 4/2004 zo dňa 12.10.2004, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 6/2003 zo dňa 16.12.2003, o spôsobe náhradného zásobovania pitnou vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd v stavbách určených na bývanie nenapojených na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu

05.11.2004 2004/03 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava–Nové Mesto č. 3/2004 zo dňa 12.10.2004, ktorým sa určuje Školský obvod jednotlivých základných škôl v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

01.05.2004 2004/01 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava–Nové Mesto č. 1/2004 zo dňa 20. 4. 2004, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 11/1999 o miestnych poplatkoch na území mestskej časti Bratislava - Nové Mesto /úplné znenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/1996/ v znení Všeobecne záväzných nariadení č. 15/2000 a č. 2/2001

01.05.2004 2004/02 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava–Nové Mesto č. 2/2004 zo dňa 20. 4. 2004 o vyhradení miest na verejných priestranstvách, ktoré môžu byť použité na vylepovanie volebných plagátov v mestskej časti Bratislava - Nové Mesto vo voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2004

01.01.2004 2003/06 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava–Nové Mesto č. 6/2003 zo dňa 16.12.2003 o spôsobe náhradného zásobovania pitnou vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd v stavbách určených na bývanie nenapojených na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu

01.01.2004 2003/07 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava–Nové Mesto č. 7/2003 zo dňa 16. 12. 2003 o dani z nehnuteľností na území mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na rok 2004

30.10.2003 2003/04 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava–Nové Mesto č. 4/2003 zo dňa 7. 10. 2003, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava–Nové Mesto č. 3/1995 zo dňa 10.1.1995, ktorým sa upravuje výška sadzby nájomného za nebytové priestory v mestskej časti Bratislava - Nové Mesto

30.10.2003 2003/05 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava–Nové Mesto č. 5/2003 zo dňa 7. 10. 2003, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava–Nové Mesto č. 2/1997 zo dňa 1. 7. 1997 o záväzných častiach Územného plánu zóny Kramáre - Horný Kramer
03.07.2003 2003/03 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Nové Mesto č. 3/2003 zo dňa 10. 6. 2003, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava–Nové Mesto č. 8/1995 zo dňa 23. 5. 1995 o záväzných častiach Územného plánu zóny Koliba - Kamenné sady

26.03.2003 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Nové Mesto č. 1/2003 zo dňa 25.2.2003 o podmienkach a podrobnostiach držania psov na území mestskej časti Bratislava - Nové Mesto
26.03.2003 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Nové Mesto č. 2/2003 zo dňa 25.2.2003 o záväzných častiach územného plánu zóny Tehelná
26.03.2003 2003/02 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 1/2003 zo dňa 25. 2. 2003 o záväzných častiach Územného plánu zóny Tehelná

26.03.2003 2003/01 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 1/2003 zo dňa 25.2.2003 o podmienkach a podrobnostiach držania psov na území mestskej časti Bratislava - Nové Mesto
01.01.2003 2002/06 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava¬ - Nové Mesto č. 6/2002 zo dňa 15.10.2002 o dani z nehnuteľností na území mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na rok 2003

06.11.2002 2002/05 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 5/2002 zo dňa 15.10.2002, o vyhradení miest na verejných priestranstvách, ktoré môžu byť použité na vylepovanie volebných plagátov v mestskej časti Bratislava - Nové Mesto vo voľbách do orgánov samosprávy v roku 2002

06.07.2002 2002/04 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Nové Mesto č. 4/2002 zo dňa 18.6.2002, o vyhradení miest na verejných priestranstvách, ktoré môžu byť použité na vylepovanie volebných plagátov v mestskej časti Bratislava - Nové Mesto vo voľbách do NR SR v roku 2002

« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »