2008/03 dom osobitného určenia Športová 5

Informácie
  • Účinné od: 28.06.2008
  • Schválené: 10.06.2008