2007/02 zmena VZN o miestnych daniach

Informácie
  • Účinné od: 01.05.2007
  • Schválené: 10.04.2007