2008/22 zmena VZN o miestnych daniach

Informácie
  • Účinné od: 01.01.2009
  • Schválené: 16.12.2008