2005/02 zmena VZN o trhových poriadkoch na štadióne Inter

Informácie
  • Účinné od: 14.05.2005
  • Schválené: 19.04.2005