Komisia sociálnych vecí a bývania (2018-2022) - 5. zasadnutie 03.06.2019

  • 3. júna 2019, 16:00 h
  • v budove Miestneho úradu Bratislava – Nové Mesto v miestnosti č. 619 na 6. poschodí.
  • Junácka 1, Bratislava
  • Predsedajúci: Mgr.,Ing. Šebejová Katarína, PhD.