Bod č. 5

Návrh na schválenie ponuky obchodnej verejnej súťaže na uzavretie nájomnej zmluvy v priestoroch JAMA


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.