Bod č. 4

Prerokovanie poslaneckého prieskumu – pridelenie nájomného bytu p. Michaele Gyarmatyovej


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.