Bod č. 7

Návrh VZN MČ BA Nové Mesto č.../2019 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, zriadených MČ BA Nové Mesto.


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.