Bod č. 6

Ing. Effenbergerová predstaví projekt sociálnej výstavby na Makovického a Kalinčiakovej ul.


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.