Bod č. 22

Návrh na opravu uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 04/24 zo dňa 04.04.2023


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.