Bod č. 6

Návrh na schválenie bezodplatného prevodu vlastníckych práv k stavebnému objektu SO-01 Komunikácia do majetku Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.