Gescie

Poslanci majú rozdelených 25 gesčných okrskov na území celej mestskej časti. Každý okrsok predstavuje presne určené ulice, prípadne ich časti s konkrétnymi číslami domov. Prinášame vám prehľadnú informáciu, na koho sa môžete obrátiť pri riešení problémov v okolí vášho bydliska.

Pre zistenie gescie máte dve možnosti:
 1. Z roletového menu vybrať konkrétneho poslanca alebo poslankyňu, vďaka čomu uvidíte, ktoré lokality má v gescii konkrétny volený zástpca.
 2. Do vyhľadávacieho menu zadajte konkrétnu adresu v tvare "Názov_ulice číslo" (napr. "Junácka 1"), vďaka čomu zistíte, ktorý volený zástupca alebo zástupkyňa má v gescii danú adresu.
Poslanec Lokality
Ing. Gašpierik Libor
 • Družstevná 4, 6, 8
 • Hlučínska 1, 2, 4, 6, 8
 • Kukučínova 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14
 • Moravská 1, 3, 5, 7
 • Plzenská 1, 3, 5, 7
 • Robotnícka 3, 5, 7, 9, 11
 • Sliezska 3, 5, 7
 • Škultétyho 2, 3, 4, 6, 10, 12, 14, 16, 18
 • Trnavská 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13
 • Vajnorská 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19
Mgr. Mašátová Haliaková Marianna
 • Belehradská 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13
 • Jiskrova 1, 2, 3, 4, 6, 8
 • Kováčska 1, 2, 4, 6
 • Legionárska 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 27
 • Šancová 47, 49, 51, 53, 55, 57, 61, 63, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108
Ing. Augustinič Katarína
 • Filiálne nádražie 3015, 3037, 3038
 • Jozefa Cígera Hronského 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26
 • Kominárska 6, 9, 13
 • Račianska 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 28
 • Sibírska 2, 4, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19
 • Šancová 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 37, 39, 41, 43, 45, 65
Ing. Galamboš Pavol
 • Americká 1
 • Čajakova 26, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 45
 • Kraskova 4, 6, 8, 10
 • Ľubľanská 1, 2
 • Mikovíniho 1, 5, 7, 9, 11, 13, 15
 • Pionierska 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9
 • Račianska 1, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 23, 25
 • Račianske mýto 1
 • Sibírska 1, 3, 5, 8, 10, 12, 14, 16, 21, 23, 25, 27, 29
 • Smrečianska 6, 8, 14
 • Ukrajinská 1, 2, 4, 6, 8, 10
 • Ursínyho 1, 3, 5, 7, 11
Ing. Bielik Jozef
 • Americká 2, 3, 5, 7, 9
 • Budyšínska 32, 38
 • Kraskova 2
 • Legerského 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16
 • Ľubľanská 4, 6, 8, 10
 • Ovručská 1, 3, 7, 9, 11, 12, 13, 14
 • Račianska 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51
 • Sibírska 18, 20, 22, 24, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51
 • Šuňavcova 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13
 • Ursínyho 2, 4, 6
« 1 2