Gescie

Stránku aktualizujeme.

Poslanci majú rozdelených 25 gesčných okrskov na území celej mestskej časti. Každý okrsok predstavuje presne určené ulice, prípadne ich časti s konkrétnymi číslami domov. Prinášame vám prehľadnú informáciu, na koho sa môžete obrátiť pri riešení problémov v okolí vášho bydliska.

Pre zistenie gescie máte dve možnosti:
 1.  Z roletového menu vybrať konkrétneho poslanca alebo poslankyňu, vďaka čomu uvidíte, ktoré lokality má v gescii konkrétny volený zástupca.
 2.  Do vyhľadávacieho menu zadajte konkrétnu adresu v tvare "Názov_ulice číslo" (napr. "Junácka 1"), vďaka čomu zistíte, ktorý volený zástupca alebo zástupkyňa má v gescii danú adresu.
Poslanec Lokality
Mgr. Soldánová Eva
 • Kalinčiakova 12, 29
 • Odbojárov 3, 5, 6, 8, 10
 • Odbojárov 4
 • Vajnorská 34, 35, 36, 38, 39, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78
 • Príkopova 2, 4
 • Viktora Tagelhoffa 4
JUDr. Korček Tomáš, PhD., LL.M., MBA
 • Družstevná 4, 6, 8
 • Hlučínska 1, 2, 4, 6, 8
 • Kukučínova 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14
 • Moravská 1, 3, 5, 7
 • Plzenská 1, 3, 5, 7
 • Robotnícka 3, 5, 7, 9, 11
 • Sliezska 3, 5, 7
 • Škultétyho 2, 3, 4, 6, 10, 12, 14, 16, 18
 • Trnavská 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13
 • Vajnorská 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19
Halász Tomáš
 • Belehradská 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13
 • Jiskrova 1, 2, 3, 4, 6, 8
 • Kováčska 1, 2, 4, 6
 • Legionárska 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 27
 • Šancová 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 61, 63, 65, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108
 • Filiálne nádražie 3015, 3037, 3038
 • Kominárska 6, 9, 13
 • Račianska 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 28
Mgr. Gebhardtová Katarína
 • Americká 1
 • Čajakova 26, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 45
 • Jozefa Cígera Hronského 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26
 • Kraskova 4, 6, 8, 10
 • Ľubľanská 1, 2
 • Mikovíniho 1, 5, 7, 9, 11, 13, 15
 • Pionierska 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9
 • Račianska 1, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 23, 25
 • Račianske mýto 1
 • Sibírska 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29
 • Smrečianska 6, 8, 14
 • Ukrajinská 1, 2, 4, 6, 8, 10
 • Ursínyho 1, 3, 5, 7, 11
Bc. Gajdoš Tomáš, MBA
 • Americká 2, 3, 5, 7, 9
 • Budyšínska 32, 38
 • Kraskova 2
 • Legerského 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16
 • Ľubľanská 4, 6, 8, 10
 • Ovručská 1, 3, 7, 9, 11, 12, 13, 14
 • Račianska 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51
 • Sibírska 18, 20, 22, 24, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51
 • Šuňavcova 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13
 • Ursínyho 2, 4, 6
« 1 2