Bc. Choreň Matej

Odborník

E-mail: mates.choren@gmail.com

Účasť na zasadnutiach

2023
21.11.2023 - Komisia pre kultúru, mládež, šport, voľný čas a medzinárodné vzťahy (2022-2026) - prítomný
05.09.2023 - Komisia pre kultúru, mládež, šport, voľný čas a medzinárodné vzťahy (2022-2026) - prítomný
07.06.2023 - Komisia pre kultúru, mládež, šport, voľný čas a medzinárodné vzťahy (2022-2026) - prítomný
18.04.2023 - Komisia pre kultúru, mládež, šport, voľný čas a medzinárodné vzťahy (2022-2026) - ospravedlnený