Prehľad všeobecne záväzných nariadení

Účinné od Názov
28.10.1993 1993/04 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č.4/1993 zo dňa 28.9.1993 o burzovom poriadku platnom na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

28.10.1993 1993/05 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č.5/1993 zo dňa 28.9.1993 o podmienkach vykonávania podnikateľských aktivít na území mestskej časti Bratislava - Nové Mesto

15.04.1993 1993/01 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 1/1993 zo 16. marca 1993 o dražbách práva nájmu nebytových priestorov v správe organizácií Miestneho zastupiteľstva Bratislava-Nové Mesto

15.04.1993 1993/03 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č.3/1993 zo dňa 16. marca 1993 o zásadách riešenia otázok bytovej politiky

15.04.1993 1993/02 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č.2/1993 zo dňa 16. marca 1993, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/1992 miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto o miestnych poplatkoch na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
26.01.1993 1992/09 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č.9/1992 zo dňa 18.12.1992, o ambulantnom, stánkovom a trhom predaji v časti Bratislava-Nové Mesto
26.01.1993 1992/11 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č.11/1992 zo dňa 18.12.1992 o predajnej a prevádzkovej dobe v živnostenskom podnikaní v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
26.01.1993 1992/10 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č.10/1992 zo dňa 18.12.1992 o poriadku detských ihrísk v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

01.01.1993 1992/08 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č.8/1992 zo dňa 10.12.1992,o dani z nehnuteľností na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
25.09.1992 1992/07 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č.7/1992 zo dňa
3.9.1992,o dražbe práva nájmu na trhové zariadenia a obchodné priestory v Tržnici na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
16.07.1992 1992/05 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č.5/1992 zo dňa 26.6.1992 o miestnych poplatkoch na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
16.07.1992 1992/06 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č.6/1992 zo dňa 26.6.1992 o Trhovom poriadku v objekte Mestská tržnica, Malinovského 112, Bratislava
22.05.1992 1992/04 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č.4/1992 zo dňa
7.5.1992,o čase a mieste konania volieb do zákonodárnych zborov ČSFR v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
15.05.1992 1992/01 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č.1/1992 zo dňa
8.1.1992 o dražbe práva nájmu na trhové zariadenia a obchodné priestory v Mestskej tržnici

04.04.1992 1992/02 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č.2/1992 zo dňa 16.3.1992,ktorým sa upravuje výška sadzby nájomného za nebytové priestory v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
04.04.1992 1992/03 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č.3/1992 zo dňa 16.3.1992, o parkovaní motorových vozidiel a strojných mechanizmov a o odstraňovaní vrakov motorových vozidiel na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
06.01.1992 1991/05 VZN MČ B-NM č. 5/1991 zo dňa 17.12.1991 o chove zvierat na území mestskej časti Bratislava - Nové Mesto
21.09.1991 1991/04 VZN MČ B-NM č. 4/1991 zo dňa 6.9.1991 o burzovom poriadku platnom na území Bratislava - Nové Mesto
24.07.1991 1991/02 VZN MČ B-NM č. 2/1991 zo dňa 1.7.1991 o miestnych polatkoch na území mestskej časti Bratislava - Nové Mesto
24.07.1991 1991/03 VZN MČ B-NM č. 3/1991 zo dňa 1.7.1991 o udržiavaní čistoty a poriadku v mestskej časti Bratislava - Nové Mesto
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »