1993/01 o dražbách práva nájmu nebytových priestorov

Informácie
  • Účinné od: 15.04.1993
  • Schválené: 16.03.1993