1993/03 zásady riešenia otázok bytovej politiky

Informácie
  • Účinné od: 15.04.1993
  • Schválené: 16.03.1993