Bod č. 30

Návrh na schválenie výpožičky kancelárie č. 14 na I. nadzemnom podlaží administratívnej budovy miestneho úradu pre JUDr. Eva Imrišová, notára


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.