Bod č. 5

Návrh na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok z programu IROP pre projekt „ Kreatívne centrum Bratislava-Nové Mesto“ .


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.