Bod č. 2

Informácia o vybavovaní interpelácií z Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto konaného dňa 29.01.2019


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.