Prehľad všeobecne záväzných nariadení

Účinné od Názov
01.01.1998 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Nové Mesto č. 5/1997 zo dňa 16.12.1997 o vydávaní osvedčenia o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka do evidencie
ako vyplýva zo zmien a doplnení Všeobecne záväzným nariadením mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č.12/2008 zo dňa 16.12.2008
19.07.1997 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 2/1997 zo dňa 1.7.1997 o záväzných častiach územného plánu zóny Kramáre - Horný Kramer
01.05.1997 1997/01 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č.1/1997 zo dňa 18.3.1997, ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok prírodného areálu Kuchajda
01.01.1997 1996/05 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č.5/1996 zo dňa 26.11.1996 o miestnych poplatkoch na území mestskej časti Bratislava - Nové Mesto
01.01.1997 1996/06 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č.6/1996 zo dňa 26.11.1996 o dani z nehnuteľností na území mestskej časti Bratislava - Nové Mesto pre rok 1997

01.01.1997 1996/07 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 7/1996 zo dňa 26.11.1996 o záväzných častiach územného plánu zóny Koliba – Stráže
23.12.1996 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 7/1996 zo dňa 26.11.1996 o záväzných častiach územného plánu zóny Koliba - Stráže
17.07.1996 Úplné znenie Všeobecne záväzného nariadenie mestskej časti Bratislava–Nové Mesto č. 3/1996 zo dňa 25. 6. 1996 o starostlivosti o zeleň na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných Všeobecne záväzným nariadením mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 7/2008 zo dňa 16. 12. 2008
11.05.1996 1996/01 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č.1/1996 zo dňa 23.4.1996 o státí, odťahovaní vozidiel a odstraňovaní opustených motorových vozidiel a ich častí na území mestskej časti Bratislava - Nové Mesto

11.05.1996 1996/02 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č.2/1996 zo dňa 23.4.1996, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 11/1995 zo dňa 24. 10. 1995 o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov

10.05.1996 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 1/1996 zo dňa 23.4.1996 o státí, odťahovaní vozidiel a odstraňovaní opustených motorových vozidiel a ich častí na území mestskej časti Bratislava - Nové Mesto
01.01.1996 1995/12 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č.12/1995 zo dňa 12.12.1995 o dani z nehnuteľností na území MČ B-NM pre rok 1996

01.01.1996 1995/13 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava–Nové Mesto č. 13/1995 zo dňa 12.12.1995, ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 11/1992 zo dňa 18. 12. 1992 o predajnej a prevádzkovej dobe v živnostenskom podnikaní v mestskej časti Bratislava - Nové Mesto
14.11.1995 1995/11 Všeobecne záväzné nariadenia mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č.11/1995 zo dňa 24.10.1995 o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov
14.11.1995 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 11/1995 zo dňa 24.10.1995 o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov
29.07.1995 1995/10 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č.10/1995 zo dňa 4.7.1995 o Trhovom poriadku v objekte Tržnica, Šancova 112, Bratislava

20.06.1995 1995/08 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č.8/95 zo dňa 23.5.1995 o záväzných častiach územného plánu zóny Koliba - Kamenné sady
20.06.1995 1995/09 Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č.9/1995 zo dňa 23.5.1995, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenia mestskej časti Bratislava - Nové Mesto zo dňa 17. 5. 1994 č. 8/1994 o Rezervnom fonde mestskej časti Bratislava - Nové Mesto v úplnom znení Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Nové Mesto zo dňa 11. 4. 1995 č. 7/1995
09.06.1995 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 8/1995 zo dňa 23.5.1995 o záväzných častiach územného plánu zóny Koliba - Kamenné sady
04.05.1995 1995/07 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č.7/1995 zo dňa 11.4.1995,ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/1994 zo dňa 17.5.1994 o Rezervnom fonde mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »