2001/5 predajný a prevádzkový čas v obchodných prevádzkach MČ B-NM

Informácie
  • Účinné od: 11.11.2001
  • Schválené: 16.10.2001