Bod č. 33

  • Zasadnutie: Miestne zastupiteľstvo - 26. zasadnutie 12.06.2018
  • Prekladatelia: JUDr. Ing. Ľubomír Baník - prednosta MÚ
  • Prizvaný/í: Mgr. Tibor Csomor - vedúci oddelenia správy majetlu a vnútornej správy
    Mgr. Bronislava Petríková - referentka oddelenia správy majetku a vnútornej správy

Informácia – Budova Vernosť


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.