Bod č. 29

Rôzne:
R01 - Návrh na schválenie Zasadacieho poriadku poslancov Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti
R02 - Návrh na vyjadrenie súhlasu so zrušením dočasného poverenia výkonom funkcie riaditeľa príspevkovej organizácie EKO-podniku VPS a návrh na dočasné poverenie vedením príspevkovej organizácie EKO-podnik VPS
R03 – Návrh na preskúmanie možnosti ponechania bufetového zariadenia v parku na Račianskom mýte, známeho ako Koliesko, v správe MČ BANM, vrátane vyčíslenia nákladov na prevádzku, návrhu potenciálneho správcu a rozšírenie prevádzky okrem bufetového zariadenia aj na príležitostné kultúrno-vzdelávacie aktivity


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.