Bod č. 27

Návrh na schválenie podania žiadosti o poskytnutie dotácie pre projekt „Revitalizácia detského ihriska a multifunkčného športoviska Mierová kolónia, Bratislava“ v rámci Výzvy č. 2/2023/SRR (MIRRI SR)


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.