Bod č. 14

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. ..../2023, ktorým sa vydáva Trhový poriadok príležitostných trhov v Stredisku kultúry Bratislava-Nové Mesto, Vajnorská 21, 831 03 Bratislava


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.