Bod č. 5

Voľba overovateľov uznesení a záznamu z rokovania


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.