Bod č. 6

Návrh na voľbu
a) predsedu komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto s výkonom agendy sťažností voči voleným funkcionárom Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
b) podpredsedu komisie pre kultúru, mládež, šport, voľný čas a medzinárodné vzťahy
c) člena dotačnej komisie
d) člena návrhovej komisie
e) sobášiaceho
f) zástupcu obce v školských radách organizácií zriadených mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto pre volebné obdobie rokov 2022– 2026
g) gescie poslanca v gesčnom okrsku č. 2


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.