Bod č. 3

Správa predsedu Miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.