Bod č. 13

Voľba predsedov a podpredsedov stálych komisií Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto pre volebné obdobie rokov 2022-2026


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.