Bod č. 12

Návrh na zriadenie stálych a účelových odborných komisií Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto pre volebné obdobie rokov 2022-2026


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.