Bod č. 46

Rôzne:
R01 - Žiadosť o poskytnutie dotácie – Depaul Slovensko vo výške 4 000 Eur
R02 - Žiadosť o poskytnutie dotácie – Nadácia Cvernovka vo výške 4 000 Eur
R03 - Žiadosť o poskytnutie dotácie – Občianske združenie Ziegelfeld vo výške 9 053,50 Eur
R04 - Žiadosť o poskytnutie dotácie – Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie vo výške 2 500 Eur
R05 - Žiadosť o poskytnutie dotácie – Novomestský športový klub 1922 vo výške 20 000 Eur
R06 - Odstránenie vizuálneho smogu pri kultúrnej pamiatke Konská železnica
Návrh poslanca Ing. Pavla Troiaka
R07 - Rozšírenie zoznamu pamätihodností mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
Návrh poslanca Ing. Pavla Troiaka
R08 - Územný plán zóny Biely Kríž a Mierová - obstaranie
Návrh poslanca Ing. Stanislava Winklera
R09 - Projekty realizované prostredníctvom investičného úveru – pravidelné informovanie poslancov na týždennej báze – každý pondelok
Návrh poslanca Mgr. Peter Weiss


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.