Bod č. 26

Rôzne
R1 - Žiadosť o poskytnutie dotácie – OZ Bunkre
R2 - Žiadosť o poskytnutie dotácie – Festival vedy a techniky AMAVET 2022
R3 - Žiadosť o poskytnutie dotácie – Spoznaj svoje okolie MČ BNM - Open Society - MATERIÁL NEBOL SCHVÁLENÝ
R4 - Žiadosť o poskytnutie dotácie – Ultralanovka pre Plamienok
R5 - Žiadosť o poskytnutie dotácie – Rodinný cyklistický park Kamzík
R6 - Kontrola krytov civilnej ochrany v správe MČ Bratislava-Nové Mesto a príprava krízových plánov MČ Bratislava-Nové Mesto
R7 - Návrh na ukončenie zasadnutia
R8 - Návrh na voľbu člena komisie a člena Rady školy Základná škola s materskou školou Česká


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.