Bod č. 8

Návrh na zriadenie stálych a účelových odborných komisií Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto pre volebné obdobie rokov 2018-2022


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.