Bod č. 22

Návrh na pridelenie obecného bytu v mestskej časti Bratislava–Nové Mesto Mgr. Magdaléne Grandtnerovej, trvale bytom Bratislava–Nové Mesto na dobu určitú 3 roky


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.