Bod č. 20

  • Zasadnutie: Miestna rada (2022 - 2026) - 2. zasadnutie 21.03.2023
  • Prekladatelia: Mgr. Matúš Čupka - starosta MČ Bratislava-Nové Mesto; Mgr. Martin Vlačiky, PhD. - zástupca starostu
  • Prizvaný/í: Mgr. Slavomír Báťka LL.M. - vedúci oddelenia právnych činností a verejného obstarávania

Rôzne
R1 - Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa – nájom nebytového priestoru o celkovej podlahovej ploche 203,7 m2, nachádzajúceho sa ulici Ovručská 5 v Bratislave, občianskemu združeniu SME SPOLU o. z., Ovručská 5, 831 02 Bratislava, IČO: 50164015, DIČ: 2120215944
R2 - Návrh na voľbu členov-odborníkov stálych komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto pre volebné obdobie rokov 2022-2026
R3 - Návrh platu starostu mestskej časti Bratislava–Nové Mesto na rok 2023
R4 - Návrh platu miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava–Nové Mesto na rok 2023 a mesačnej odmeny z mesačného platu


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.