Bod č. 5

Návrh na tretiu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2020
PREDKLADATEĽ STIAHOL MATERIÁL Z ROKOVANIA.


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.