Bod č. 3

Voľba overovateľa zápisnice a uznesení


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.