Bod č. 5

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Nové Mesto č. .../2018, ktorým sa vydáva Trhový poriadok tržnice v objekte Tržnica, Šancová 112, Bratislava


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.