Bod č. 3

Návrh na pomenovanie nových ulíc v katastrálnom území Vinohrady, v lokalite „Ahoj – Briežky"


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.