Komisia územného plánovania, urbanizmu a výstavby (2022-2026) - 4. zasadnutie 13.03.2023