Bod č. 3

Oboznámenie komisie s pripravovaným Územným plánom zóny: Horný Kramer 2020,


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.