Komisia územného plánovania, urbanizmu a výstavby (2022-2026) - 1. zasadnutie 12.01.2023

  • 12. januára 2023, 16:00 h
  • v zasadacej miestnosti na IV. posch. administratívnej budovy Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, Junácka ul. č. 1, Bratislava