Bod č. 8

Územný plán Hlavného mesta SR Bratislava, rok 2007, v znení zmien a doplnkov, Návrh Zmien a doplnkov 07 – Zoznam územných plánov zón na území MČ Bratislava-Nové Mesto.


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.